TAAHHÜT HABER - TÜRKİYENİN TEK GÜNLÜK İHALE BÜLTENİ
Bugünün Bülteni

24 Eylül 2018 Pazartesi tarih ve 1965 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı
24 Eylül 2018 Pazartesi tarih ve 1965 sayılı Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz...
- Akfen Yenilenebilir Enerji'ye 363 milyon dolarlık finansman BKZ Sayfa 11 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 11-12
- 21 Eylül 2018 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 165 milyon TL ‘yi geçen 40 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
- 21 Eylül 2018 Cuma günü, TCDD Gn Md Ankara, 360 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Ankara 2. Bölge Mekanik Atölye Binasının Yıkılarak Yeniden Yapılması İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-23
- 21 Eylül 2018 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 24
- 21 Eylül 2018 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 25-27 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
- 21 Eylül 2018 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, İzmir Büyükşehir Yol Yeşil Alan Yapım İhale Şb Md Pazarlık Madde 21-b kapsamında 10 Eylül 2018 tarihinde ihale ettiğini bildirdiği, İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması Bakım ve Onarım Yapılması işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 462 milyon 53 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 416 milyon 500 bin TL. bedelle İZBETON İZMİR gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 18 Eylül 2018 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 20 Eylül 2018 tarihinde başlandı ve iş 19 Mart 2019 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 32 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 757 milyon TL’yi geçen 46 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 29-39
- 21 Eylül 2018 Cuma günü gerçekleştirilen 2 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 29 milyon TL’yi geçen toplam 5 adet A, B ve C Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 41-43
- 21 Eylül 2018 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 44-45
- 21 Eylül 2018 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son altı ay için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 46
Ankara,24 Eylül 2018 Pazartesi Bilgi için 0312 438 26 42
taahhuthaber@gmail.com

TAHHÜT HABER

TANITIM İÇİN

En Son Çıkan Günlük Taahhüt Haber PDF ve Mali Dizin Ekinin tanıtım amaçlı epostanıza ücretsiz olarak ulaşmasını istiyorsanız lütfen bu formu doldurunuz.

Başa Dön