Bugünün Bülteni

31 Mart 2020 Salı tarih ve 2346 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

31 Mart 2020 Salı tarih ve 2346 sayılı Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz... 

- 30 Mart 2020 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 340 milyon TL ‘yi geçen 32 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14

- 30 Mart 2020 Pazartesi günü, Karayolları 4 Bölge Md Ankara, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Balışeyh - Sulakyurt İl Yolu km:0+000 - 29+708 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri ve Çeşitli İşler Yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 16 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-21 - 30 Mart 2020 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 22 

- 30 Mart 2020 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 23-26 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

- 30 Mart 2020 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 34 milyon TL’yi geçen 18 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 27-30

- 30 Mart 2020 Pazartesi günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Ankara İli Mamak İlçesi Anayurt ve Gülseren Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 5 Etap 519 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 124 milyon 465 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 32 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yüzde 28,75 kırım ve 90 milyon 817 bin TL fiyatla YENİ FİDAN İNŞAAT ’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 3 teklif var. BKZ Sayfa 35 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 180 milyon TL’yi geçen toplam 7 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 33-36

- 30 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 37-38 

Ankara 31 Mart 2020 Salı

Bilgi için 0312 438 26 41 - 42

taahhuthaber@gmail.comBaşa Dön