TAAHHÜT HABER - TÜRKİYENİN TEK GÜNLÜK İHALE BÜLTENİ
Bugünün Bülteni

18 Şubat 2019 Pazartesi tarih ve 2068 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

18 Şubat 2019 Pazartesi tarih ve 2068 sayılı Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz... 

- Aralık ayında İnşaat ciro endeksi binde 9 azaldı BKZ Sayfa 11 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 11-12

- 15 Şubat 2019 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 100 milyon TL ‘yi geçen 35 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16

- 15 Şubat 2019 Cuma günü, Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan A, B ve D Grup ilanların 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13b3, 13b2 ve 13b1 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-22

- 15 Şubat 2019 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 23

- 15 Şubat 2019 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 24-26 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

- 15 Şubat 2019 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, DSİ 12 Bölge Md Kayseri AIX Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 28 Aralık 2017 günü firma tekliflerini aldığı, Develi Ovası Sol Sahil Sulamaları Ana İletim Hattı İnşaatı yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 78 milyon 807 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 59 milyon 450 bin TL. bedelle HİDROKAR İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 13 Şubat 2019 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 22 Şubat 2019 tarihinde başlanacak ve iş 21 Şubat 2021 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 29 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 160 milyon TL’yi geçen 24 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 27-32

- 15 Şubat 2019 Cuma günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 61 milyon TL’yi geçen toplam 11 adet A, B, C ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 33-37

- 14 Şubat 2019 Perşembe günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, DSİ Proje İnş Dai Bşk Ankara, 5 Eylül 2018 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Silvan Tüneli İkmali ihalesine yönelik olarak CABA İNŞAAT+KAFKAS YOL’un yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “İtirazen şikayet başvurusunun reddine” kararı aldı. BKZ Sayfa 38 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı “Müteahhit Firmalar Mali Dizin” ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için için BKZ Sayfa 38-39

- 15 Şubat 2019 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 40

- 15 Şubat 2019 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son altı ay için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 41-42

Ankara, 18 Şubat 2019 Pazartesi Bilgi için 0312 438 26 41 - 42

taahhuthaber@gmail.com


TAHHÜT HABER

TANITIM İÇİN

En Son Çıkan Günlük Taahhüt Haber PDF ve Mali Dizin Ekinin tanıtım amaçlı epostanıza ücretsiz olarak ulaşmasını istiyorsanız lütfen bu formu doldurunuz.

Başa Dön