TAAHHÜT HABER - TÜRKİYENİN TEK GÜNLÜK İHALE BÜLTENİ
Bugünün Bülteni

25 Mayıs 2018 Cuma tarih ve 1885 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

25 Mayıs 2018 Cuma tarih ve 1885 sayılı Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz... 

- 24 Mayıs 2018 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 617 milyon TL ‘yi geçen 88 adet ihale duyurusu yayınlandı.Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-16

- 24 Mayıs 2018 Perşembe günü, KYK İnşaat Emlak Dai Bşk Ankara, 1100 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İzmirMerkez 6000(2000+4000) Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 26 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-32

- 24 Mayıs 2018 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 33

- 24 Mayıs 2018 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 34-40 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

- 24 Mayıs 2018 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Çevre Şehircilik Yapı İşleri Gn Md Ankara Pazarlık Madde 21-b kapsamında 23 Mart 2018 tarihinde ihale ettiğini bildirdiği, Adıyaman Samsat İlçesi Merkezde (Yavuz Selim - Baraj-Kale Mahallesi - Yeni Toplu Alan) Yeni Yapılacak Afet Konutları Yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 115 milyon 765 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 101 milyon 765 bin TL. bedelle ER KONUT İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 18 Nisan 2018 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 26 Nisan 2018 tarihinde başlandı ve iş 21 Aralık 2019 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 45 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 197 milyon TL’yi geçen 44 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 41-50

- 24 Mayıs 2018 Perşembe günü TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Ankara İli Kahramankazan İlçesi 150 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 81 milyon 562 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 18 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yüzde 24,29 kırım ve 61 milyon 749 bin TL fiyatla DOĞAN KARATAŞ+BAHADIR MÜHENDİSLİK den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 4 teklif var. BKZ Sayfa 54 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 12 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 10 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 173 milyon TL’yi geçen toplam 23 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıflarıda kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 51-58

- 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, DSİ 26 Bölge Md Artvin, 23 Ocak 2018 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Yusufeli Barajı Köy Yolları Yapımı işi ihalesine yönelik olarak PAR SU+PAR SAN’nın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 59 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı “Müteahhit Firmalar Mali Dizin” ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için için BKZ Sayfa 59-63

- 24 Mayıs 2018 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 64

- 24 Mayıs 2018 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son altı ay için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 65-67

Ankara,25 Mayıs 2018 Cuma Bilgi için 0312 438 26 42

taahhuthaber@gmail.com

TAHHÜT HABER

TANITIM İÇİN

En Son Çıkan Günlük Taahhüt Haber PDF ve Mali Dizin Ekinin tanıtım amaçlı epostanıza ücretsiz olarak ulaşmasını istiyorsanız lütfen bu formu doldurunuz.

Başa Dön