TAAHHÜT HABER - TÜRKİYENİN TEK GÜNLÜK İHALE BÜLTENİ
Bugünün Bülteni

21 Ağustos 2017 Pazartesi tarih ve 1692 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

21 Ağustos 2017 Pazartesi tarih ve 1692 Taahhüt Haber'in bugünkü nüshasının bire bir PDF örneği ve ilaveleri ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz...

- 18 Ağustos 2017 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 317 milyon TL ‘yi geçen 70 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16

- 18 Ağustos 2017 Cuma günü, DSİ Proje İnş Dairesl Bşk Ankara, 730 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AIX Grup benzer iş deneyimi aradığı, Hakkari-Yüksekova İlçe Merkezi Taşkın Koruma (Dilimli Barajı Mansap Düzenlemesi) yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-27

- 18 Ağustos 2017 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 28

- 18 Ağustos 2017 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 29-34 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

- 18 Ağustos 2017 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 16 Bölge Md Sivas AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 27 Eylül 2016 günü firma tekliflerini aldığı, Erzincan-Başköy-Çayırlı Yolu (Km=14+775-46+720 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları (Devekorusu Köprüsü Yapılması Dahil) ve Üstyapı İşleri yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 64 milyon 813 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 41 milyon 900 bin TL. bedelle FEZATAAHHÜTAŞ gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 24 Temmuz 2017 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 2 Ağustos 2017 tarihinde başlandı ve iş 6 Eylül 2017 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 36 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 144 milyon TL’yi geçen 45 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun, kimi ihaleye verilen teklifleri ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bilirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Mali Dizin sayfalarına atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 35-45

- 18 Ağustos 2017 Cuma günü gerçekleştirilen 10 adet ve geçtiğimiz günler yapılan 12 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 184 milyon TL’yi geçen toplam 22 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Mali Dizin sayfalarına atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-55

Ankara,21 Ağustos 2017 Pazartesi / Bilgi için 0312 438 26 42

taahhuthaber@gmail.com

TAHHÜT HABER

ÜCRETSİZ TANITIM İÇİN

Günlük Taahhüt Haber PDF ve Eklerinin (TH Mali Dizin Eki ve Yeniler Raporu Eki) epostanıza 5 gün ücretsiz tanıtım için ulaşmasını istiyorsanız lütfen bu formu doldurunuz.

Başa Dön