Bugünün Bülteni

21 Kasım 2019 Perşembe tarih ve 2254 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

21 Kasım 2019 Perşembe tarih ve 2254 sayılı Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz... 

- 20 Kasım 2019 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 256 milyon TL ‘yi geçen 19 adet ihale duyurusu yayınlandı. BKZ Sayfa 9

- 20 Kasım 2019 Çarşamba günü, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 900 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Burdur Merkez 400 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 13 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve C Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, 13b2 ve 13b1 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 11-14

- 20 Kasım 2019 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 15

- 20 Kasım 2019 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 16-17 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

- 20 Kasım 2019 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk Ankara Pazarlık Madde 21-b kapsamında 23 Ekim 2019 tarihinde ihale ettiğini bildirdiği, (Sivas - Şarkışla) Ayr. - Kangal (2. Kısım) Yolu Km: 56+841,89 - 70+724,15 ve Kangal - Alacahan - 8. Bl. Hd. Yolu Km: 70+724,15

- 106+544,66 Kesimlerinin (İkmal) Yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 440 milyon 240 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 347 milyon 628 bin TL. bedelle TAŞYAPI İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 15 Kasım 2019 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 30 Kasım 2019 tarihinde başlanacak ve iş 19 Aralık 2021 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 22 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 706 milyon TL’yi geçen 21 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 19-24

- 20 Kasım 2019 Çarşamba günü Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve Şube Şeflikleri Tesis Binaları Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 93 milyon 405 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 25 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yüzde 29,63 kırım ve 65 milyon 725 bin TL fiyatla EGECAN AKARYAKIT ’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 6 teklif var. BKZ Sayfa 30 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 6 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 176 milyon TL’yi geçen toplam 9 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 26-30

- 20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 31-32

- 20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 33

Ankara 21 Kasım 2019 Perşembe Bilgi için 0312 438 26 41 - 42

taahhuthaber@gmail.comBaşa Dön