TAAHHÜT HABER - TÜRKİYENİN TEK GÜNLÜK İHALE BÜLTENİ
Bugünün Bülteni

21 Kasım 2018 Çarşamba tarih ve 2006 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı


21 Kasım 2018 Çarşamba tarih ve 2006 sayılı Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz... 


- 20 Kasım 2018 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 207 milyon TL ‘yi geçen 41 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16


- 20 Kasım 2018 Salı günü, Antalya , 1200 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kaş İlçesi Kınık Mahallesi Toptancı Hal Kompleksi Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-24


- 20 Kasım 2018 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 25


- 20 Kasım 2018 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 26-28 (TaahhütHaber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)


- 20 Kasım 2018 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Erzurum Valiliği Yat İzl Koor Bşk Yat İzleme Md BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 27 Ağustos 2018 günü firma tekliflerini aldığı, Erzurum Şehir Hastanesi 2etap 700 Yataklı Hastane ve Acil Servis İle Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinin Altyapı ve Üstyapı Fonksiyonlarının Birleştirilmesi - Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinin Tadilatı Yapım işi yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 150 milyon 257 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 143 milyon TL. bedelle FORSYAPI +AKGÜN İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 6 Kasım 2018 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 12 Kasım 2018 tarihinde başlandı ve iş 4 Şubat 2020 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 33 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 594 milyon TL’yi geçen 41 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 29-38


- 20 Kasım 2018 Salı günü gerçekleştirilen 12 adet ve 19 Kasım 2018 Pazartesi günü yapılan 1 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 72 milyon TL’yi geçen toplam 13 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 39-43


- 20 Kasım 2018 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 44


- 20 Kasım 2018 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son altı ay için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 45


Ankara,21 Kasım 2018 Çarşamba

Bilgi için 0312 438 26 42

taahhuthaber@gmail.com


TAHHÜT HABER

TANITIM İÇİN

En Son Çıkan Günlük Taahhüt Haber PDF ve Mali Dizin Ekinin tanıtım amaçlı epostanıza ücretsiz olarak ulaşmasını istiyorsanız lütfen bu formu doldurunuz.

Başa Dön